ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหากับประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ๆ ที่มักต้องเจอปัญหากันเป็นอย่างมากมาย ซึ่งปัญหายาเสพติดนั้น ได้เกิดขึ้นกันอย่างไม่ขาดสาย ทำให้มีผู้ติดยาเสพติดมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน จนบางทีอาจจะเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสำเร็จ ในการปราบปรามที่ต้องมีความรุ่นแรงเป็นอย่างมากมาย

 
ยาเสพติด
นับได้ว่า ปัญหายาเสพติด จึงกลายเป็นปัญหาที่มีความรุ่นแรงภายในสมัยนี้กันนั่นเอง จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง แต่ทว่าด้วยผู้ผลิตนั้นมีหลากหลายต่างก็คงจะก็หวังประโยชน์จากยาเสพติดกันเป็นเสมอ ทำเอาเด็ก ๆ จะต้องพบเจอกับปัญหาเป็นอย่างสูง  จนเป็นเหตุให้เด็ก ๆ กลายเป็นคนติดยาเสพติดกันไป จนเป็นเหตุให้เกิดคดีต่าง ๆ ร้ายแรงก็ว่าได้ เพราะว่าผู้ที่ติดยาเสพติดจะมีผลกระทบให้สุขภาพเสีย และเป็นเหตุให้สังคมดูเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก เพราะเช่นนั้นจะต้องมีการป้องกันกับปัญหายาเสพติดได้ด้วยตัวเอง ปัญหายาเสพติด โดยไม่ลองใช้สิ่งเสพติด  เพราะจะทำเอาคุณเองติดยาได้อย่างง่าย ๆ จนทำเอาต้องซื้อมากิน ส่วนการป้องกันอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเลือกคบเพื่อน ควรเลือกคบเพื่อนที่ดี ที่ไม่มีประวัติภายในการเล่นยา เพื่อที่เกิดการชักจูงใจไปเสพติดยาได้อย่างง่าย
 
เพราะฉะนั้นปัญหายาเสพติด คือเรื่องที่ใหญ่ จนทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันและกัน พร้อมกับคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างยอดเยี่ยม  เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดี พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ทุกท่านควรที่จะให้ความหมายในการป้องกันสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย